BORA og Benetti Yacht -ekstremt høye krav til effektivt avtrekk