ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER – MORTEN ENGEBRETSEN

OPDATERET 28. JUNI 2018

 

KONTAKTINFORMATION

Morten Engebretsen ApS
Tlf +45 88 44 05 41
Mail

www.mortenengebretsen.dk

 

Moderselskab:

Morten Engebretsen AS – Org.nr. 911444437
Dronningens gate 28
0154 OSLO
Tlf.: +    +47 22 47 75 90
www.engebretsen.no

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger beskriver, hvordan Morten Engebretsen indsamler og bruger personoplysninger.

 

ANSVARLIG

Daglig leder er dataansvarlig for virksomhedens behandling af personoplysninger. Hvis det daglige ansvar er uddelegeret, vil det fremgå af hvert enkelt punkt. Uddelegeringen omfatter kun opgaverne og ikke ansvaret. Erklæringen indeholder oplysninger om, hvad du har krav på, når der indsamles oplysninger om dig (den norske lov om behandling af personoplysninger (personopplysningsloven) § 19) og generelle oplysninger om, hvordan vi behandler personoplysninger (personopplysningsloven § 18, stk. 1).

 

GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER PÅ VORES NETSIDER

Markedschefen har det daglige ansvar for Morten Engebretsens behandling af personoplysninger på www.engebretsen.nowww. mortenengebretsen.se og www.mortenengebretsen.dk og i CRM-systemet, med mindre andet er angivet herunder. Det er frivilligt for dem, som besøger netsiderne, at afgive personoplysninger i forbindelse med tjenester, som for eksempel at modtage nyhedsbreve. Behandlingsgrundlaget er den enkeltes samtykke, med mindre andet er angivet. Markedschefen er ansvarlig databehandler og har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af netstedet. Oplysninger, som indsamles i forbindelse med drift af netstedet, lagres på egne servere, som drives af bl.a. Google og Facebook. Det er kun Morten Engebretsen AS, som har adgang til de oplysninger, der indsamles. Databehandleraftalen mellem Google og Facebook regulerer, hvordan informationerne behandles, og hvem der har adgang. Se Googles og Facebooks egne erklæringer om beskyttelse af personoplysninger.

NETSTATISTIK

Morten Engebretsen indsamler afidentificerede oplysninger om besøgende på vores netsteder. Formålet med dette er at udarbejde statistik, som vi bruger til at forbedre og videreudvikle informationstilbuddet på netstedet. Eksempler på, hvad statistikken giver svar på, er, hvor mange der besøger de forskellige sider, hvor længe besøget varer, hvilke netsteder brugerne kommer fra, og hvilke browsere der benyttes. Oplysningerne behandles i afidentificeret og aggregeret form. Med afidentificeret menes, at vi ikke kan spore de oplysninger, vi indsamler tilbage til den enkelte bruger. Vi benytter Google Analytics.

 

 

DISSE OPLYSNINGER INDHENTER VI, OG HERFRA KOMMER DE

Når du er i kontakt med os (f.eks. ved køb af varer, konkurrencer, nyhedsbreve eller anden udfyldning af skemaer eller besøg på websiden), indhenter vi oplysninger om dig. De oplysninger, vi indhenter, er navn, adresse, hvor du arbejder, e-mailadresse og telefonnummer, købs-, ordre- og brugshistorik samt oplysninger, som du afgiver til vores kundeservice eller sælgere. Din adresse indhentede vi, da vi var i kontakt med dig sidst, enten via mail, telefon eller personligt.

DERFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål og af følgende lovmæssige grunde:

KØB

Varebestilling, levering, faktura og øvrige oplysninger om køb såsom produktnyheder, råd og tips eller ved f.eks. vigtige meddelelser fra producenten, hvis der skulle være fejl eller mangler ved produktet. Hvis du foretager kreditkøb med faktura hos os, vil tilhørende oplysninger om dig blive overført til DNB Factoring, når varen er afsendt fra os til dig. Hvis du ønsker mere information om, hvordan dine oplysninger behandles iht. GDPR hos DNB, kan du gå ind på følgende link https://www.dnb.no/om-oss/personvern.html

KUNDESERVICEFORHOLD

For at kunne behandle kundeserviceforhold som f.eks. spørgsmål, reklamationer og garantisager har vi brug for personoplysninger. Vi foretager behandlingen for at overholde loven i forbindelse med regnskaber, reklamationer og garantisager.

MARKEDSFØRING

Personoplysninger bruges i forbindelse med markedsføring for at sende dig produktinformationer, nyheder, tilbud og invitationer til hyggelige events via e-mail og post. Behandlingen foretages med dit samtykke til direkte kontakt.

KONKURRENCER

Vi behandler personoplysninger for at kunne administrere de konkurrencer, vi organiserer.

OVERHOLDELSE AF LOVBESTEMTE FORPLIGTELSER

Vi behandler personoplysninger for at kunne overholde gældende love, f.eks. lov om bogføring, afgifter, skat eller produktsikkerhed. Behandlingen foretages for at overholde lovbestemte forpligtelser.

FORHINDRING AF MISBRUG OG KRIMINALITET

Vi behandler personoplysninger for at forhindre misbrug af vores tjenester og for at forhindre kriminalitet, f.eks. bedrageri. Behandlingen har til hensigt at sikre virksomhedens værdier, agenturer og renommé i branchen.

DEM, DER MODTAGER PERSONOPLYSNINGERNE

Personoplysningerne kan deles iht. loven med f.eks. myndigheder, selskaber i Morten Engebretsen-koncernen, logistikselskaber eller andre leverandører, som skal sikre, at produkter og tjenester bliver leveret eller returneret forsvarligt.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL ANDRE LANDE INDEN FOR EU/EØS

I enkelte tilfælde kan vi overføre personoplysninger til personer i andre lande inden for EU/EØS. I sådanne tilfælde sker overførslen i forbindelse med, at vi skal sende dig varer direkte fra producenten.

 

SÅ LÆNGE LAGRES PERSONOPLYSNINGERNE

Vi lagrer personoplysningerne så længe, der er behov for dem til det formål, de blev indsamlet til, eller så længe det kræves i henhold til love eller andre bestemmelser.

KØB OG ORDREHISTORIK LAGRES I HENHOLD TIL KRAVENE I LOVEN

Kundeserviceinformationer vedrørende køb og reklamationer lagres, så længe det kræves, at vi gør det i henhold til kravene i loven.

MARKEDSFØRINGSINFORMATION

Oplysninger brugt til kommunikation med dig som kunde samt markedsføring lagres, til du beder om at få dem slettet eller ikke længere ønsker at modtage vores markedsføring.

OPLYSNINGER BRUGT TIL AT FORHINDRE MISBRUG OG LOVBRUD

Oplysninger brugt til at forhindre misbrug og lovbrud lagres, så længe der er behov for det for at forebygge eller indberette lovbrud (f.eks. bedrageri).

DINE RETTIGHEDER

Vi besvarer dine henvendelser vedrørende spørgsmål om dine rettigheder så hurtigt som mulig, men senest inden en måned. Når det er tilladt efter gældende lov, kan vi opkræve et administrationsgebyr for at imødekomme en forespørgsel som nedenfor.

ADGANG

Du har ret til at få informationer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt få en kopi af personoplysningerne.

KORRIGERING

Du kan kræve, at fejlagtige eller ufuldstændige data korrigeres.

SLETNING

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet i følgende tilfælde:

Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indhentet eller behandlet.

Du har trukket dit samtykke til behandlingen af personoplysningerne tilbage, og der findes ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen af dem.

Du har protesteret mod behandlingen af personoplysninger, som er foretaget baseret på vores legitime interesse, og din interesse vejer tungere.

Vi har behandlet personoplysningerne på en ulovlig måde.

Personoplysningerne skal slettes for at overholde en lovbestemt forpligtelse.

 

Begrænsning af behandling

I følgende tilfælde har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses:

  • Vi har behandlet personoplysningerne på en ulovlig måde, og du modsætter dig, at oplysningerne slettes og kræver i stedet, at brugen af dem begrænses.
  • Du har brug for personoplysningerne for at kunne fastlægge, håndhæve eller forsvare juridiske krav, men vi har ikke længere brug for oplysningerne til de formål, hvortil de blev behandlet.
  • Du har protesteret mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi vurderer i en tidsperiode, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Indsigelser mod behandling

Du har ret til at protestere mod behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på baggrund af legitime interesser. I sådanne tilfælde afsluttes behandlingen, med mindre vi har en legitim interesse, som går forud for dine interesser, eller vi må fortsætte behandlingen for at varetage retskrav.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at modsætte dig behandling af personoplysninger til direkte markedsføring.

Du kan modsætte dig direkte markedsføring ved at kontakte kundeservice.

Hvis du har gjort en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger til direkte markedsføring.

DATAPORTABILITET

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger, som du har givet os, og som vi behandler automatisk på grundlag af aftaler med dig eller med dit samtykke.

KLAGE

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os eller indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

COOKIES

Vi bruger såkaldte cookies/pixels på websiden. De oplysninger, som indsamles og analyseres ved hjælp af cookies, bruges for at tilpasse og effektivisere vores tjenester, indholdet på websiden, tilbud og annoncer til den besøgende samt for at øge sikkerheden på websiden. Hvis man ikke accepterer cookies i webbrowseren, vil flere af funktionerne på websiden ikke fungere, eftersom websiden da vil tro, at det er en ny bruger hver gang en side downloades. Hvis du ikke accepterer cookies, kan din webbrowser enten konfigureres sådan, at du automatisk nægter lagring af cookies, eller at du informeres hver gang en webside beder om at måtte lagre en cookie. Via webbrowseren kan du også slette cookies, som er blevet lagret tidligere. Se webbrowserens hjælpesider, hvis du ønsker mere information. Vi bruger også tjenester fra tredjeparter, som i visse tilfælde også benytter cookies. Vi benytter Googles og Facebooks tjenester for at forbedre vores markedsføring. Du kan vælge ikke at acceptere cookies fra tredjeparter i din webbrowser ved at følge et af disse links:

http://www.youronlinechoices.com/nor/dine-valg

http://www.networkadvertising.org/choices

Vores netsider gengivet ovenfor bruger Google Analytics, leveret af Google, Inc. Google Analytics bruger cookies for at kunne analysere, hvordan brugerne bruger siden. Google vil bruge denne information til at vurdere din brug af netsiden, lave rapporter om aktiviteten på netstedet og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på netstedet og brugen af internettet. Hvis du ikke vil have, at dine besøg på vores webside skal vises i statistikken i Google Analytics, kan du installere en tilføjelse i din webbrowser ved at bruge dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout